search

Adana Chamber of Commerce and Industry Building

Arkeolojik kazılar, M.Ö. 3000 yılına dayanan bir medeniyet sahnesi olduğunu işaret ediyor Adana’nın. Anadolu Yarımadası’ndaki konumu, Çukurova’nın verimli coğrafyası ve iklimin izin verdiği tarımsal aktivite yoğunluğu, kentin cazibe unsurunu mütemadiyen muhafaza etmiştir. Ticaret köprülerinden birisi olarak tanımlanması mümkün olan kent, bu dolaşım ağı içerisinde kendisini yeniden üretmeye devam ediyor. Ticaret Odası Binası’nın bu üretimin öncüllerinden birisi olacak olması, merkezinde tarım ve sanayi yatan bir kent için beklenmedik olmasa gerek.

Kent için keskin bir eşik oluşturan Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yer alan parsel, kuzeyinde bulvara paralel 43. Sokak ile sınırlanır. Hali hazır durumda parselin güneyindeki kentsel akış ve yoğunluğun, parselin kuzeyindeki Mensucat Fabrikası’nın Müzeler kompleksine dönüşümü ile düşünüldüğünde yeni bir kentsel denklemin ortaya çıkacağı öngörülebilir. Yeni durumda, yapının kuzeyinde ve güneyinde beklenen yoğun kentsel akış, bu yollar arasında kurulması gereken dolaysız bir bağlantı fikrini tetikler.

Yapı, içinden geçen bir sokakla bu iki yolu birbirine bağlayan bir geçit olarak değerlendirilebilir. Program yorumu, geçit fikrine ikinci bir katman olarak sirayet eder. Mahremiyet ve kamusallık kavramları çalışma mekanları için ne kadar ayrıştırılması zor kavramlar olsa da yeni bir ofis hayatına sahne oluşturması için bu ikili durumun birlikteliği, programın öncelikli araştırma konusu olarak açığa çıkar. Kendine ait otonomisi olan 2 farklı kütle yorumu söz konusu durumun getireceği son duraktır.

Yönetim, Kurumsal ve Üye İşlem birimlerini kapsayan kütle, güvenlik girişleriyle sınırlanmış ve içinde barındığı birimlere özgü işlevlere ayrılmış halde okunabilir. Kısaca amacına yönelik ofis birimlerini kapsayan bir kütle. Diğer cenah ise kamusal kullanıma ait program elemanlarına rezerve edilmiştir. Zemin katta yer alan ve sokaktan ulaşıma elverişli Lokal, Sergi Salonları, Ticaret Müzesi, Konferans Salonu ve Fuaye ikinci bir entite olarak başkalaşır. Bu iki farklı kütle, cephe yorumları ile de birbirinden ayrışmış bir tektoniğe sahiptir. Meclis Salonu ve Kütüphane birimi iki kütleyi de kesen düşey sirkulasyon kovası ile beslenir. Bu halde Meclis Salonu; hem oda çalışanlarının aylık kurul toplantıları için, hem de dışarıdan kullanıma imkan verecek halde farklı etkinlikler için kullanılabilir bir yoruma kavuşur. Kütüphane için de esnek ve benzer bir senaryo mümkündür.

Ön ya da arka cephe kavramının silikleştiği bir bağlamda yer alan yapının her iki yöne olan tavrı da bu duruma cevap verir niteliktedir. Kuzeydeki yeni yerleşime ve kültürel potansiyele yönlenimini fuaye ve salonlarla yaparken, güney ve batıdaki yoğun yaya akışı ve mevcut Sanayi Odasına olan tavrı ise salt çalışma mekanları ile yüzleşir haldedir.

Details

TypeCompetition
Year2014
LocationAdana │ Turkey
ClientAdana Chamber of Commerce and Industry
Area20.330 m2
TeamCan Tamirci │ Hüseyin Komşuoğlu

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url