search

Balıkesir Municipality Building

Balıkesir, Kuzeybatı Marmara bölgesinde konumlanan ve Marmara ile Ege Denizi’ne kıyısı olan 6 ilden biridir. Yoğun tarım ve hayvancılık aktivitelerinin yanı sıra özellikle yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla ilgi çeker. Kent merkezinin kuzey batısında kalan proje arazisi, kentin dolaysız izlenebileceği bir konuma ve henüz yapılaşmamış bakir bir topoğrafyaya sahip olması açısından kent yönetimini üstlenecek bir yerel yönetim yapısı için önem teşkil eder. Böylelikle yeni bir kentsel odak ve kamusal yoğunluk örgütlemesi beklenecek bir yapı karakteri aranması ve bu karakterin işlevsel gerekliliklerle birleştirilmesi yapının ana kararlarını oluşturur.

Bağlamın getirmiş olduğu bu coğrafi özellikler ve arazinin güneyinde kalan kent vistası, yapı yerleşimi için başattır.İç ve dış mekan yerleşim kararları yapının tamamiyle kente dönük bir yönlenime sahip olması üzerinden kurgulanır. Ofis blokları kuzey duvarında dolaşım ve servis bandını içeren düz bir satıha dayanır. Bu satıha belli açılarla bağlanarak güneybatı ve güneydoğu yönlerinde kentle sürekli ilişki kurması üzerine kurgulanmış ofis ve meclis birimleri ise çalışma ve toplanma mekanlarını içerir. Yapının ana formunu belirleyen açılanma kararı, planametrik düzlemde hem iç hem de dış mekan için belli aralıklar tanımlar. Bu karar yapıyı; iç mekanda, kuzeydeki servis bandı ile ofisler arasında iklimlendirilmiş boşluklar oluşturmak için elverişli hale getirir. Böylelikle ofis kanatları kuzey koridorundan daha kolay algılanabilir ve erişilebilir hale gelir. Başkanlık ve idari ofis bloklarını ayırma görevi de üstlenen meclis bloğu aynı zamanda ofis hiyerarşisi içerisinde bir eşik tanımlar. Kapalı alan oluşturan hacimler esneklik imkanı ve doğal ışık gereksinimi öncelenerek kurgulanmıştır. Güneş kontrolü için tasarlanan çift çidarlı cephe yüzeyleri, istendiğinde açılıp kapanabilen,  yarı-geçirgen cephe panelleri ile çevrilidir.

Aynı kararın dış mekandaki tezahürü ise açık alan kullanımında tanımladığı avlu ya da sokaklar ile gerçekleşir. Arazinin güneyindeki park arazisi ile bir geçiş yüzeyi sunan 3 boyutlu kabuk, aynı zamanda kentlinin 24 saat kullanacabileceği sosyal birimlerin çatkısını oluşturur. Hem içinden geçilebilen hem de yüzeyinin yeşil dokusu ile yeni bir deneyim zemini sunan bu açık alan fikri, kuzeyindeki ofis kütlesinin aralarına sızarak onunla bütünleşir. Bu dolaşımı ara bağlantılar ve her an avlu ile kurulabilecek açık alan ilişkileri ile zenginleştirir. Aynı zamanda yekpare bir kent terası halinde okunabilecek bu yüzey, güney yönlenimindeki güneş kontrolünü, üzerinde konumlanacak ağaç dokusu ile doğal yollardan sağlamayı hedefler. Zemin kattaki açık ve yarı-açık dolaşım kurgusu araziyi doğudan batıya kateden ve mümkün olduğunca aktif bir kamusal hayatı sağlamayı önceler.

Details

TypeCompetition
Year2016
LocationBalıkesir │Turkey
ClientBalıkesir Municipality
Area42.575 m2
TeamCan Tamirci │ Hüseyin Komşuoğlu │ Özlem Arvas │ Ömer Faruk Önel

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url