search

Düzce Chamber of Commerce and Industry Building

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Binası, kentin batı yönündeki büyüme aksı olarak takip edilen İstanbul Caddesi çeperindeki konumu ile gelişmekte olan yakın fiziki çevrenin, vurgulu referanslarından biri olma rolünü üstlenecektir. Mevcut oda binasının kent merkezindeki konumundan söz konusu parsele taşınması, kurumun sosyal sorumluluk politikası açısından potansiyeller taşır. Alışveriş Merkezi, Anadolu Lisesi, Hastaneler ve Tıp Merkezleri gibi kentin sosyal donatılarıyla yakın ilişkide olacak yapı, bünyesindeki üye profili haricinde de davetkâr bir duruş sergilemelidir. Yeni lüks konut yatırımları ile yoğunluğu artan ve artacak bölgenin dinamiğine ayak uydurarak bir prestij yapısı kimliğini yansıtmalıdır.

Öneri; ana işlevi ofis olan yapının, halkın kullanımına ayrılan program elemanlarıyla birleşerek oluşturduğu tansiyona; zemindeki parçalı ama kitlesel olarak kompakt yapısıyla cevap verir.  İstanbul Caddesi ve Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı kesişimindeki köşe parsel olma durumu, yapının morfolojik oluşumunun temelini teşkil eder. Cadde ve Bulvarı ana yaklaşım aksları olarak kabul eder ve parselle temas ettiği noktalarda yerden koparak yapının ana girişlerini tarifler. Kullanıcıyı bu iki noktadan içine alan yapının zemin katı; iç bahçe, sosyal alan, ve açık sergi elemanları ile kullanıcının serbest dolaşımına sunulur. Gölgelikli bir yaya promenadı oluşturarak alışveriş merkezinin meydansı boşluğu ile arazinin batısındaki potansiyel yoğunluğu birbirine bağlar. Serbest dolaşım; temas noktalarından başlayan ve zemin altındaki çok amaçlı salona yönlenen rampa ve merdivenle beslenir. Parselin kuzeyindeki araç rampası ile çalışan kapalı otopark zemin altı katlara dağılmış olarak çalışır. Bodrum katlarını -6m.de bitirerek yapısal zorlamayı asgaride tutma kaygısı taşır.

Ofis birimleri ise zemin üstünde değerlendirilerek personel kullanımı için özelleşmiş haldedir.  Merkezindeki iç bahçe, fuaye ve meclis salonu boşluklarını çepeçevre saran hiyerarşik bir düzene sahiptir. İç bahçe çeperindeki ana dikey dolaşım elemanlarının haricinde doğu cephesine bitişik elemanlarla alternatif dolaşım sağlanır. Islak mekanların da içinde bulunduğu çekirdeğin içerdiği yangın merdiveni dışında, bahçenin batı çeperindeki merdiven de benzer işlevlidir. Meclis salonu fuayesi balkonu ve iç bahçe ile açık havayla buluşan zengin mekan kalitesi sunar.

Ana yol cephelerinin güney ve batı yönleri olması kısmen kapalı bir cephe tasarımı gereğini doğurur. Opak ve şeffaf dikey giydirme cephe elemanlarının kullanıldığı yüzeyler ofisler için güneş kırıcı görevini üstlenirken bu etki yapının kitle hareketiyle de uyum arzeder. Kayar katlanır kanatlara sahip şeffaf paneller temiz hava girişini kontrol eder. Kuzey ve Doğu cephelerinde de devam eden dokudaki kapalı elemanlar yerlerini yarı açık olanlara bırakır.

Köşe parsele verdiği cevapla yerine özgü bir duruş sergileyen yapı, kentin gelişme stratejisi paralelinde tipik örneklerinden farklılaşır.

Details

TypeCompetition
Year2012
LocationDüzce │Turkey
ClientDüzce Chamber of Commerce and Industry
Area9.770 m2
TeamCan Tamirci │Mehmet Metin Polat │Dicle Hökenek │ Serkan Uğuz

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url