search

İller Bankası Headquarters

Binanın çalışma mekanlarını içeren 30 katlı kule kısmının tasarımında temel motivasyon, çalışma alanlarını içe dönük birimler olarak tasarlamak yerine boşluklarla nefes alan, dinlenme ve sosyal alanları kuleye de taşıyan bir yapı oluşturmaktır. Bu doğrultuda bina da 3 farklı kotta geniş ve yüksek kat bahçeleri oluşturulmuş ve her katta daire başkanlıklarında bu kat bahçelerine bakan kısmi sosyal alanlar tasarlanmıştır. Bu 3 platform bina genelinde hizmet verirken, bu platformlara bakan iç balkonlar kat bazında boşlukla ilişkilenen dinlenme / bekleme alanları sunmaktadır. Bu platformlardan zemin kotundaki ilkinin, düşeydeki hacimsel akışkanlığı sağlamanın yanı sıra, yatayda da sirkülasyon açısından önemli bir görevi vardır.

 

Binanın girişlerini içinde barındıran ilk platform, aynı zamanda Genel Merkez, Makam, Konferans, Sosyal alanlar arasındaki tüm bağlantıları da içermektedir. Dolayısıyla hem mekansal açıdan hem de sirkülasyon açısından 3.boyuttaki akışkanlık bu boşluğun karakterini ayrıştırmaktadır. Boşluklu durum binanın strüktürüne ve dış görünüşüne de sirayet etmiş, bina formu bu iç organizasyonu dışa aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Bu noktada, binanın dışarıdan algısı da boşlukların konumlanışında etkili olmuş, içten dışa / dıştan içe çift yönlü bir etkileşimle bina şekillendirilmiştir. Boşluklar binaya çift yönden yaklaşıldığı düşünülerek Türk Ocağı caddesinin iki yönünden de algılanacak şekilde yol tarafında konumlandırılmıştır. Binanın üçgen formunun temelinde de her iki geliş yönünde de boşluklu yapısını hissettirmek vardır. Boşluklu yapı döşemelerin kesilmesi ve strüktürün hafiflemesinin yanı sıra cephenin kabuk diliyle de vurgulanmaktadır. Yapının strüktüründen doğan bir ızgara sistem ofis kısımlarında ikinci bir cephe katmanı olan alumınyum perfore panelleri taşımaktadır. İkinci katman boşluk cephelerinde kaybolurken şeffaflık vurgusu arttırılmıştır.

 

Genel müdürlük birimleri ve Ankara bölge birimleri, ayrı bir kimlik aranmaksızın aynı düşey izdüşüm içerisinde planlanmakta, presitij açısından önemsenen yüksekliği sağlamak üzere kule yapısını oluşturmaktadırlar. Çekirdek etrafında ofis mekanlarını besleyen koridorlar, boşluklu cephede iç bahçelere dönüştürülerek doğal ışık almaları hedeflenmiştir. Yukarıda tanımlandığı üzere sosyalleşme olgusunu arttırmayı hedefleyen bu bahçeler, istenirse ikinci bir cidar takviyesi ile doğal olarak havanlandırılmış iç avlulara da dönüşebilirler. Makam kısmı ise genel müdürlüğü içeren ana kütleden kopmakla kopmamak arasında ince bir çizgide duran bir yapıda tasarlanmıştır. Sirkülasyon açısından tüm girişleri ve akışları ayrıştırılmış, ancak, içeride hacimsel, dışarıda kütlesel açıdan birbirlerinden beslenebilecek bir kurgu oluşturulmuştur. Bakana ve Genel müdüre ait mekanlar meydana doğru yönlendirilmiştir. Oldukça büyük bir hacme sahip konferans salonu, 1.bodrum katta konumlandırılarak kısmen gömülmüş, terasların içinde kaybolacak bir şekilde tasarlanmıştır. Geniş fuayesi hem Genel Müdürlük girişi ile ilişkilenirken, hem de geniş merdivenlerle meydanın bir alt kotuna bağlanmaktadır. Fuaye mekanı, ortasında bir yırtıkla 2. bodruma da dolaylı ışık alarak toplantı salonlarının da giriş ve bekleme alanlarını kapsamaktadır. Kütüphane ve kafeterya mekanları da giriş ve fuayenin boşluklarından görsel olarak yararlanırken, akustik açıdan şeffaf bölücüler ile ayrılmıştır.

Details

TypeInvited Competititon
Year2014
LocationAnkara │Turkey
Clientİlbank A.Ş.
Area88.450 m2
TeamTamirci Architects + Ergün Architecture │Can Tamirci │Eser Ergün │Ender Ergün

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url