search

Kartal Weekend House

Proje, program olarak, salt yatırım amaçlı bir yapıdaki ezberlere dayalı bir konu değil. Tamamen kişisel bir ihtiyaç hatta bir lüks olmasından ötürü kalıplaşmış mimari temrinlerden biraz ayrışıyor. Aynı zamanda mimar için bir özgürlük alanı sunduğu aşikar. Fakat bu serbestiyet ile beraber; bugüne kadar hiç tanışmadığınız, sohbet etmediğiniz, belki pek fazla da ortak noktanız olmayan bir işverene bir yapı tasarlamak ve onun hayatına nasıl etki edeceğini düşünmek yine de biraz tuhaf ve tedirgin edici bir durum.

Yaptığımız ilk tanışma toplantısında bu durum biraz daha normalleşti. İşveren; nasıl bir yapı istediğini tarif ederken çok kesin hatlar çizmedi fakat söylediklerinin içinden çıkarılacak en can alıcı cümle şuydu. Bu yapı; ne bir ev, ne bir ofis, ne de bir sanat galerisi olmalı. Hepsini kapsayabilecek ama yalnız biri ile sınırlı olmayan! Bu çoğunluk tanımı; klişe bir işveren talebi gibi görünse de konseptin oluşmasında epey aydınlatıcı olduğu söylenebilir. Soyut da olsa, içinde esneklikler barındırması beklenen bir yapıyı tarif ediyordu,ve mimari dile görece rahat çevrilebilecek bir karşılığı vardı.

Peki nedir bu karşılık? 1 cümleyle anlatmak mümkün esasında. Batı cephesinde izdüşümleri üst üste gelen; diğer yönlerde ise uzanarak birbirinin üzerinde kayan 3 ortogonal kütle ve bu 3 kütleyi birleştiren bir düşey boşluk. Mümkün olduğunca yalın ve dolaysız. Arazinin belli köşelerini tutan bu 3 yatay kütle farklı yönlerde temas ettiği diğer kütlelerin terası ya da saçağı haline gelir. İzdüşümü sabit olan batı cephesi ise otopark rampasının plandaki satıhını oluşturmakta.

Arazideki kot farkı; bodrum kat kütlesinin ön bahçeye, zemin kat kütlesinin ise arka bahçeye düz ayak şekilde oturmasını sağlar. Bu mimari kurgu, yaklaşık olarak arazinin geometrik merkezine denk gelen iç bahçe ve ona düşeyde eşlik eden ana merdiven ile tamamlanarak nihai haline bürünmüş olur.

Zemin kattaki en kritik algı; bahçe kapısından deniz manzarasına kadar kuzey-güney yönünde yakalanmaya çalışılan sürekli perspektif algısı. Bahçe kapısı açıkken dahi yapının içinden doğru görünen Marmara Denizi ve oradaki yük gemileri sizi bir nevi yapının içerisine davet ediyor.

Bodrum kattaki yatak odalarından ön bahçeye geçişler lineer botanik havuzun üzerine yerleştirilmiş ahşap decklerden sağlanmakta. Ön bahçede bir başka mimari eleman olarak önerilen çim amfi ise otopark rampasını daha derine indiremediğimiz için döşemeyi havaya kaldırarak ürettiğimiz bir çözümün ürünü.

Yapının toprak üstünde kalan kısmı yaklaşık 240 m3 lik bir düşey boşlukla ilişkileniyor. Neden M3 olarak belirtiyorum çünkü plandaki oturumundan ziyade içine girdiğinizdeki hissedilen boşluk algısı daha ayırt edici. Zemin katta tüm mekanlar bu boşluğun çevresinde örgütlenirken aynı zamanda iç mekanda bir tür şeffaflık da sağlıyor. Teras kotuna gelindiğinde ise artık tamamen açık havaya kavuşan bu hacim, strüktürün devam ettiği bir çerçeveye dönüşüyor. Yani iç ve dış kavramının biraz muğlaklaştığı, boşluk içinde başka bir boşluk olarak tanımlanabilir.

Tasarım kısmını bu kadarla sınırlı tutup biraz da şantiye aşamasından söz etmek gerek .

Arazideki mevcut derme çatma yapı yıkıldıktan sonra ilk aşama temel ve kaba inşaat aşaması. Mimari projeden çok statik projenin ellerde gezdiği ve sizin de haliyle biraz bozulduğunuz bir dönem. Karar verilen kompozit taşıyıcı sistem; bize tüm yapının sadece taşıyıcı iskeletini tabliyeler olmadan görebilme imkanı sundu. Sanki bazı layerleri kapatılmış bir bilgisayar programı görselini andıran bir görüntü. Tabi bu safha aynı zamanda yapının gerçek gabarisiyle ilk kez karşı karşıya gelme anına tekabül ediyor.

Şantiyenin ikinci aşaması ayırıcı duvarlarla beraber yapının tüm dolu-boş kısımlarının ortaya çıktığı, mekanik sistemlerin entegre edilip asma tavanların kapatıldığı aşama. Bu durumda elinizde tek renk, monochrome bir elbise var gibi düşünebilirsiniz. Tüm mekanların fiziksel kalitesine ve yapının içindeki tüm perspektiflere kavuştuğunuz an. Gün içindeki ışık ve gölge oyunlarını izleyebildiğiniz, sesin yapının içinde nereden nereye kadar ulaştığını test edebileceğiniz, yani bir anlamda yapının sağlamasını yapabileceğiniz bir safha.

Ve son olarak; kaplama malzemeleri, bitiş detayları ve mobilyalarla yapıyı kullanıma hazır hale getirmek. Aydınlatmalar da tamamlandıktan sonra bir başka merak unsuru yapının gece nasıl bir etki uyandırdığıdır. U profil buzlu cam biraz nazlı bir malzeme olsa da ışığı difüze etme karakteri malzeme seçimini doğrular haldeydi.

Yapının tamamlanmasının ardından her hafta rutin olarak şantiye toplantılarını haber veren maillerin yerine bu sefer tamamlanmış yapının içinde yenecek ilk akşam yemeği davetini haber veren bir mail aldım. Emsali pek de sık rastlanmayacak bir şekilde projede emeği geçen tüm aktörler için işverenin düzenlediği bir davet.

-2.5 sene boyunca yaşanan onca girift ilişki ve hiyerarşik zorlamalara rağmen lezzetli bir akşam yemeği ile bir nevi yapının açılışı hep beraber yapılmış oldu. Başta işveren olmak üzere herkes sonuçtan tatmin olmuş ve mutlu görünüyordu. Hem zaman hem de finansal olarak bu kadar toleranslı bir işin içinde olmak bir mimar açısından ne gibi kazançlar ya da kayıplar içerir henüz bunu tahmin etmek güç..

Details

TypeCompleted
Year2014
Locationİstanbul │Turkey
ClientT.
Area1.200 m2
TeamCan Tamirci │Özden Yaman

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url