Hakkımızda


info@tamirciarchitects.com


Tamirci Mimarlık, 2012 yılında kurulmuş İstanbul merkezli mimarlık ofisidir. Mesleki faaliyet alanı tekil bir yapı tasarımı ölçeğinden bir kent parçası planlamasına kadar çeşitlilik gösterirken, mimari temsil teknikleri ve kavramsal grafik çalışmalarını da içerir.


Mimari ürünün içinde bulunduğu bağlam ile olan ilişkisinin sorgulanması ve programatik gereksinimlerle örtüştürülmesi sürecin ana kanallarından biridir. Sonuçta varılacak noktanın kamusal ya da özel kullanıcı profili için mimari bir söyleme dönüşebilme gücünü onlara yeni bir yaşam şekli sunarak kullanmaya çalışır. Her yeni mesleki problemde; salt işlevi, sade yapı estetiği ile birleştirme angajmanı, program gerekliliklerini sistematik bir kural bütünlüğü içerisinde çözümlemeyi hedefler.


Mesleki potansiyelleri mütemadiyen canlı tutma hedefi ile stratejik iş birlikleri üzerinden zengin çözüm arayışları denenmektedir. Çeşitli yarışmalarda ödüller kazanan 'Tamirci Mimarlık', mimari proje ve sergi çalışmalarına yer verirken, inşaai faaliyetlerden kazandığı tecrübeleri yeni projeler ile geri-besleme odaklıdır.


Can Tamirci | Y. Mimar 

ct@tamirciarchitects.com

2007 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. ‘TAV Esenboğa Havalimanı İnşaatı’ ile ‘Uygur Mimarlık’ ve ‘Emre Arolat Mimarlık’ ofislerinde staj eğitimi gördü. 2010 yılında ‘Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım’ programında Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. Programa ara verdiği 1 yıl süresince ‘Tabanlıoğlu Mimarlık’ bünyesinde farklı ölçeklerde konsept projeler üretti.Mesleki pratiğin önemli bir parçası olarak gördüğü ulusal yarışmalarda ödüller kazandı. Çeşitli üniversitelerde yaptığı proje yürütücülüğü görevinin yanı sıra teknik çizim ve sunum teknikleri ile ilgili dersler verdi. 2012 yılında ‘Tamirci Mimarlık’ şirketini kurdu ve çalışmalarını kendi ofis bünyesinde sürdürmektedir. Aynı zamanda Arkitera işbirliği ile ‘Mimarsan Bilirsin 250’ isimli profesyonel tartışma serisinin içerik üretimi ve moderatörlüğünü üstleniyor.


Nazlıcan Maydos | Mimar

nm@tamirciarchitects.com

2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Cephe sistemleri, restorasyon, renovasyon projeleri üzerine çalışmalarda bulundu. 2021 yılından itibaren ‘Tamirci Mimarlık’ bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Rümeysa Gültekin | İç Mimar

rg@tamirciarchitects.com

2020 yılında Işık Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli konut projelerinde şantiye şefi olarak çalıştı. 2021 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü'nde ikinci lisans eğitimine devam etmektedir.
Ferhat Çerkeş | Mimar

fc@tamirciarchitects.com

2020 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli mimari projeler, yarışmalar ve etkinliklerde yer aldı. 2021 yılından itibaren ‘Tamirci Mimarlık’ bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sevim Kılıç | Mimar

sk@tamirciarchitects.com

2020 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2021 yılında başladığı ‘İstanbul Üniversitesi Mimarlık ve Yapılı Çevrenin Korunması’ programında Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmektedir. 2021 yılından itibaren ‘Tamirci Mimarlık’ bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Tamirci Architects © 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.
13/21 tarafından desteklenmektedir.